Sociální podnikání

Peníze nejsou jediným měřítkem a cílem - jsou právoplatným prostředkem k dosahování celkového sociálního a lidského prospěchu a užitku pro životní prostředí.

Občanské sdružení 8D z.s. je dynamická rodinná společnost, pracující na principech společensky prospěšného podnikání.

Sociální (nebo-li společensky prospěšné)podnikání je moderní trend, ve vyspělých zemích - dlouholetou praxí osvědčený systém, který  sleduje vždy 3 druhy zisku - sociální, environmentální a ekonomický. Peníze tedy nejsou jediným měřítkem a cílem - jsou právoplatným prostředkem k dosahování celkového sociálního a lidského prospěchu a užitku pro životní prostředí.

Zaměstnáváme znevýhodněné osoby a realizujeme obecně prospěšné projekty na místní, regionální a mezinárodní úrovni. Postavili jsme zcela zdarma 8 hřišť v ústavech, stacionářích, dětském domově a v uprchlickém táboře.

Inovativní přístup tedy nespočívá jen v originálním designu a konstrukci výrobků, ale v celkové filozofii podnikání – ve smyslu a způsobu práce pro druhé. Pomáháme zlepšit prostředí pro děti. Realizujeme vlastní obecně prospěšné projekty. Výtěžky z prodeje výrobků investujeme do sociálních a vzdělávacích programů Centra 8D. Každý zákazník si tak kupuje výrobky s přidanou hodnotou – bez navýšení ceny.

Pokud vás zaujaly naše sociální programy, můžete je podpořit – například zakoupením prolézačky nebo celého hřiště. Více o našich aktivitách a projektech najdete na stránkách www.centrum8d.cz

 

Produkty v kategoriích

8D Prolezáček 8D

  • Dětem na míru
  • Důraz na bezpečnost
  • Dlouhá životnost
  • Důmyslný detail
  • Dostupnost
  • Design a originalita
  • Domácí výrobce
  • Dobročinnost

8D o.s.

Rybkova 23, obj. 30
602 00 Brno
e-mail: info@hriste8d.cz
tel.: +420 777 311 331