Kdo jsme

Občanské sdružení 8D z.s. je dynamická rodinná společnost, která pracuje na principech společensky prospěšného podnikání.

Od roku 2006 vyrábíme a prodáváme originální dětská hřiště a provozujeme Centrum 8D. Realizujeme obecně prospěšné projekty, sociální a vzdělávací programy, propojujeme sociální a ekonomický svět.

8D symbolizuje „nekonečno dimenzí“, nekonečno možností poznání sebe sama, poznání světa, osobního rozvoje a služby druhým.

Myšlenka 8D stojí na čtyřech pilířích a těmi jsou:

Tolerance - Zkušenost - Vlastní změna - Služba celku

Každý má právo mít svou nepravdu, avšak pravda je rozpoznatelná (tolerance), proto je důležité nebát se hledat (zkušenost) a na základě vlastního poznání se měnit (vlastní změna), protože pouze vlastní změnou můžeme sloužit druhým, neboli celku, a to je cílem (služba celku). Cílem 8D je podporovat rozvoj osobnosti - duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, abychom byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

 • Hlavní formou dosahování cílů 8D je obecně prospěšná činnost v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, tvůrčích a volnočasových aktivit.
 • Jedním ze základních prostředků je realizace originálních dětských hřišť podporujících rozvoj tvůrčí fantasie a pohybových aktivit u dětí.
 • Řídícím orgánem 8D je Správní rada. Statutárními zástupci 8D jsou Alexandr Ždímal a Richard Pochylý

 

 

Produkty v kategoriích

8D Prolezáček 8D

 • Dětem na míru
 • Důraz na bezpečnost
 • Dlouhá životnost
 • Důmyslný detail
 • Dostupnost
 • Design a originalita
 • Domácí výrobce
 • Dobročinnost

8D o.s.

Rybkova 23, obj. 30
602 00 Brno
e-mail: info@hriste8d.cz
tel.: +420 777 311 331